SUK Domažlice, z. s.

Spolek vznikl 28. 8. 2019 s cílem podporovat mladé sportovce a umělce.

Spolek podporuje rozvoj kulturních akcí v oblasti tance pro mládež a veřejnost formou tančíren, vzdělávacích tanečních a sportovních workshopů a tanečních kempů, organizuje pravidelné tréninky pro tanečníky a sportovce.

Spolek spolupracuje s TJ Jiskra Domažlice. Pro vybrané týmy přípravek a žáků organizuje tréninky všeobecné sportovní průpravy. 

Základním účelem a hlavní činností spolku je:

  • provozovat a podporovat sport, tanec a další pohybové aktivity, umělecké a kulturní aktivity příp. obdobnou činnost v rámci organizování, podpory i zapojování do sportovních, tělovýchovných, turistických, uměleckých a kulturních aktivit,
  • organizovat a vytvářet materiální, tréninkové a další podmínky pro tuto činnost,
  • zajišťovat v oblasti sportu, tance a dalších pohybových aktivit, uměleckých či kulturních aktivit vzdělání svých členů i veřejnosti
  • vést členy a ostatní zájemce o sport, tanec a další pohybové aktivity z řad veřejnosti k aktivnímu a zdravému životnímu stylu,
  • vést své členy a ostatní zájemce o sport, tanec a další pohybové aktivity k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiný zařízení, který vlastní nebo užívá.


Ke stažení:  

Stanovy spolku